Ordensbestemmelser for Drøsselbjerg Kirke

 1. Kirkegården er åbent hele døgnet rundt.
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
 5. Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 6. Gravsteder holdes enten af gravstedholder med pårørende eller personale/firma som er ansat/ ind lejet af menighedsrådet.
 7. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 8. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 9. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 10. Hunde skal føres i snor.
 11. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 12. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
 13. Nummer pæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 14. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 15. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materiale på kirkegården.
 16. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
 17. Figurer, der ikke er en del af gravminder, må ikke opsættes på gravstedet, hvis størrelse, form, farve eller materiale på disse virker forstyrrende på gravstedets helhed, eller er i strid med den enkelte afdelings tillæg.
 18. Diverse pyntegenstande i farvestrålende kunststoffer må som hovedregel ikke placeres på gravstederne.

Drøsselbjerg Menighedsråd d. 10.5.2022