Drøsselbjerg Kirkes renovering

Søndag den 29. marts 2015 åbnede Drøsselbjerg kirke igen efter en 8 måneders lang renovering.

Prisen for hele renoveringen, er på godt 5 mio. kr., som er skaffet bl.a. via fondsmidler bl.a. A.P Møllers Fond til Almene Formål, Augustinus Fonden, Døvefonden, Oticon Fonden og Kirkeministeriets kirkeistandsættelsespulje.

Hele restaureringen er blevet i samarbejde med nationalmuseet.

Kirken har under renovering være næsten tømt, alt træinventar er blevet behandlet pga. angreb af borebiller.

Alle kalkmalerier i kirken er blevet restaureret og opmalet. Ligesom kirken er blevet kalket indvendig. Gulvene er blevet istandsat ligesom prædikestol, døbefront og alter har fået en overhaling.

Derudover blev skriftestol, alter og Jesus krucifikset placering flyttet.

Der er blevet installeret nyt varmeanlæg nyt lydanlæg.

Udvendig er de gamle gravsten blevet repareret og har fået ændret placering for at sikre en længere levetid.