Drøsselbjerg Kirkes Menighedsråd


Drøsselbjerg Kirke skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv.


Henriette Hald

Formand / sekretær / tegningsberettiget

23812664


Drøsselbjergvej 28B, Drøsselbjerg
4200 Slagelse

Jakob Johansen

Næstformand / kontaktperson

20604288


Drøsselbjergvej 30, Drøsselbjerg
4200 Slagelse

Bente Grunth

Tegningsberettiget & kasserer

61998126


Longvejen 25
4200 Slagelse

Ib Hansen

Kirkeværge og formand for valgbestyrelse

30503509


Drøsselbjergvej 37
4200 Slagelse

Inge Olsen

Rådsmedlem

58858065


Munchvej 1, Mullerup
4200 Slagelse

Ronny Hald

1. Suppleant

20489180


Drøsselbjergvej 28B
4200 Slagelse

Lars Rasmussen

2. Suppleant

40359524


Longvejen 25
4200 Slagelse

Myrna Hansen

3. Suppleant

40158046


Drøsselbjergvej 37
4200 Slagelse

Merete Raben

Sognepræst

58855738


Kirke Helsinge præstegård
Søndergade 3, Kirke Helsinge
4281 Gørlev