Vielse

En vielse er indgåelse af ægteskab, og kan i kirkelig sammenhæng foretages af en præst i eller udenfor kirkerummet.

For at blive viet i en kirke skal mindst én af parterne være medlem af folkekirken.

Det er muligt for 2 personer af samme køn at blive viet i Den Danske Folkekirke. Præsten kontaktes og der aftales dato for vielse. I god tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset eller på www.borger.dk. om udstedelse af en prøvelsesattest/ægteskabserklæring.

Denne medbringes til vielsessamtalen med præsten, sammen med navne og adresser på to vidner.

Hvis I allerede er borgerligt viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse af en præst på samme præmisser. Ritualerne minder meget om hinanden, og der er stadig tilspørgsel ved en kirkelig velsignelse.