Dødsfald

Så snart det er muligt, og senest to dage efter dødsfaldet, skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset afdødes trosretning.

Skal afdøde begraves eller bisættes, aftales efterfølgende en samtale med sognepræsten, som finder sted enten i hjemmet eller hos sognepræsten.

Når et dødsfald finder sted, kan man vælge at kontakte en bedemand. Bedemanden vil i så fald foranledige kontakten til sognepræsten. Ligeledes vil bedemanden være behjælpelig med de praktiske ting og med at, det nødvendige papirarbejde bliver ordnet på korrekt vis.

Afdøde kan blive begravet eller bisat i sit bopælssogn, eller i de sogne som afdøde havde legitim tilknytning.

Begravelse

Ordet bruges om en begravelseshandling, der slutter med, at man sænker kisten ned i grav ude på kirkegården.

Bisættelse

Ved Bisættelse køres den døde på krematoriet og brændes.

Gravsted

Her er det muligt at vælge i mellem et traditionelt gravsted. en urne gravplads eller en urnegravplads i 'de ukendtes' som fællesgrav. Man kan også få dispensation til at blive bisat et andet sted end kirkegården eller få sin aske spredt over åbent vand. Læs mere om regler og ansøgning her.